Over 1 Usd Beer

Bia THÁP

Bia THÁP
Bia THÁP
1 / 4

Heneiken - Heneiken Silver - Tiger

330.000đ

Tiger

Tiger
Tiger
1 / 4

Lon

28.000đ

Tiger Crystal

Tiger Crystal
Tiger Crystal
1 / 4

Lon

28.000đ

Heineken

Heineken
Heineken
1 / 4

Lon

28.000đ

Heineken Silver

Heineken Silver
Heineken Silver
1 / 4

Lon

28.000đ
Đặt bàn
Loại thực đơn